Leden

De droepnaze stellen zich voor!

 

De Droepnaze bestaan als vereniging uit een Dagelijks bestuur en een raad van 11. Verder onderscheiden we de volgende functies:

  • Veurzitter(DB)
  • Sikkretaris(DB)
  • Penningmeister (DB)
  • President
  • Laupnaas

Onze leden: